Αρχική » Χωρίς κατηγορία (Σελίδα 2)

Αρχείο κατηγορίας Χωρίς κατηγορία

Καλή Ανάσταση & Καλό Πάσχα

GIFs Εικόνες για Καλό Πάσχα.! - eikones top

Το 4ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου σας εύχεται καλές γιορτές

Μαθητικές δυσκολίες

Μαθησιακές δυσκολίες  γράφει η Γκουζή Ερασμία (Ψυχολόγος)
                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε κάποιες μορφές μαθησιακών δυσκολιών και χαρακτηριστικές συμπεριφορές αυτών, τις οποίες αν κάποιος γονέας παρατηρήσει στο παιδί του καλό είναι να παραπεμφθεί στο Κ.Ε.Σ.Υ. της περιοχής, ή σε κάποιον άλλον αρμόδιο φορέα, για αξιολόγηση. Επιπλέον και αν κάποιος εκπαιδευτικός παρατηρήσει σε κάποιον μαθητή ή μαθήτρια κάποιες από αυτές τις συμπεριφορές καλό είναι να επικοινωνήσει τις παρατηρήσεις του με άλλους εκπαιδευτικούς και σε συνεργασία και με τον Ψυχολόγο της σχολικής μονάδας και τον Σύμβουλο Σχολικής Ζωής να τις επικοινωνήσουν στους γονείς του εκάστοτε μαθητή ή μαθήτριας προκειμένου να γίνει η παραπομπή στον αρμόδιο φορέα, εφόσον κριθεί αναγκαία. Αξίζει να σημειωθεί πως δεν αρκεί η εμφάνιση μίας και μόνο συμπεριφοράς για την ύπαρξη κάποιας μορφής
μαθησιακής δυσκολίας, αλλά αυτή μπορεί να αποτελέσει ένδειξη για περαιτέρω διερεύνηση και αξιολόγηση. Αναδεικνύεται στο σημείο αυτό η αξία της συνεργασίας εκπαιδευτικών και γονέων ή κηδεμόνων για την ανίχνευση τέτοιων δυσκολιών και την καλύτερη δυνατή αντιμετώπισή τους στο σχολικό πλαίσιο.

Στην δεύτερη εικόνα παρατηρούμε κάποιες συμπεριφορές που μπορεί να εμφανίσει κάποιο παιδί ως αποτέλεσμα κάποιας μορφής παραμέλησης που έχει λάβει ή λαμβάνει. Η παρατήρηση τέτοιων συμπεριφορών μπορεί να μας βοηθήσει, ενδεικτικά, στην περαιτέρω κατανόηση του μαθητή ή της μαθήτριας, στην ανακάλυψη πιο δημιουργικών τρόπων συμμόρφωσης με τους κανόνες και όχι με την επιβολή τιμωρίας, στην επικοινωνία με τον/την ψυχολόγο της σχολικής μονάδας ή ακόμη και να μας οδηγήσει στην αναφορά κάποιου περιστατικού στις αρμόδιες αρχές. Αξίζει να σημειωθεί πως οι συμπεριφορές
που καταγράφονται μπορεί να είναι ενδεικτικές ενός παραμελημένου παιδιού, αυτό όμως δε σημαίνει πως όλα τα παραμελημένα παιδιά θα εμφανίσουν αντίστοιχες συμπεριφορές, αλλά ούτε και πως αν κάποιο παιδί εμφανίσει κάποιες από αυτές τις συμπεριφορές συνεπάγεται πως έχει παραμεληθεί. Οι συμπεριφορές αυτές μπορεί να είναι ένδειξη πως μπορεί να υπάρχει κάποιου είδους παραμέληση, αλλά είναι απαραίτητη η ύπαρξη και άλλων παραγόντων. Και σε αυτή την περίπτωση κρίνεται αναγκαία η συνεργασία με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας, με τον/την Ψυχολόγο, τον/την Σύμβουλο Σχολικής Ζωής και τη Διεύθυνση του σχολείου.
Ο ρόλος του ψυχολόγου στη σχολική μονάδα είναι να ενημερώνει, να συμβουλεύει και να υποστηρίζει τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Μέλη της σχολικής κοινότητας είναι οι μαθητές, οι γονείς ή/και κηδεμόνες αυτών και οι εκπαιδευτικοί. Τέλος, ρόλος του ψυχολόγου στο σχολείο είναι, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, να ανιχνεύει τις ανάγκες της σχολικής μονάδας και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου να πραγματοποιεί τις κατάλληλες παραπομπές στους αρμόδιους φορείς.

Η νέα εποχή

Αξιότιμοι γονείς,

Αγαπητοί μαθητές,

 

Η σύγχρονη συγκυρία της πανδημίας, του εγκλεισμού και της απόστασης εγείρει περισσότερο από ποτέ την ανάγκη να επανεκτιμήσουμε αξίες, να αναθεωρήσουμε αλήθειες, να αντικρίσουμε κατάματα θεσμούς, που μέχρι τώρα ίσως μας φαίνονταν απαρχαιωμένοι ή ελλειμματικοί.

Σε μια τέτοια αναθεώρηση νομίζω ότι το βλέμμα μας πρέπει να σταθεί στην έννοια της κοινότητας με κάθε της μορφή,  γιατί αυτό τελικά είναι που απουσιάζει σήμερα από τον άνθρωπο. Υποκατάστατες κοινότητες προσπαθούν να καλύψουν το κενό, αλλά παραμένουν μόνο υποκατάστατα. Διαδικτυακές  συνομιλίες, διαδικτυακές συναντήσεις, τηλεργασία, τηλεκπαίδευση… Αναγκαία και αυτή η μορφή επικοινωνίας, που ικανοποιεί έστω και έτσι το επικοινωνιακό κενό.

Σε αυτήν λοιπόν τη συγκυρία θέλω να τονίσω την ανάγκη ενδυνάμωσης της σχέσης της σχολικής κοινότητας με όλους εσάς, τους γονείς και τους μαθητές και να υπογραμμίσω ότι το σχολείο μας, ως ζώσα κοινωνία είναι πάντα στη διάθεσή σας να αφουγκραστεί προβληματισμούς, να επιλύσει προβλήματα και πρωτίστως να συναισθανθεί τη νέα γενιά, που σήμερα βάλλεται ίσως περισσότερο από όλους. Σε αυτήν την δύσκολη ηλικία της εφηβείας, της αναζήτησης της  προσωπικής ταυτότητας, της γνωστικής οχύρωσης και της ανταπόκρισης σε πλήθος υποχρεώσεων, το σχολείο μας διεκδικεί τη θέση αρωγού και όλοι μαζί οι εκπαιδευτικοί, η ψυχολόγος και φυσικά  η Διεύθυνση του σχολείου επιζητούμε τη διατήρηση αυτής της «κοινωνίας» και προσδοκούμε τη φυσική συνάντηση στον φυσικό μας χώρο, στο σχολείο μας.

Καλή Δύναμη!!!

Με εκτίμηση.

Η Διευθύντρια, Εξακουστίδου Ευφροσύνη.

Ψυχολόγος στο σχολείο μας

Αγαπητοί μαθητές, γονείς & κηδεμόνες

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 8/12/2020 έχει τοποθετηθεί σχολικός ψυχολόγος στο σχολείο μας. Σκοπός συτής της δράσης είναι η ενημέρωση , η συμβουλευτική και η ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας, των μαθητών με ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, γονέων και άλλων εμπλεκομένων, έτσι ώστε να αποκτήσουν εκείνες τις δεξιότητες που απαιτούνται για να διαχειριστούν αποτελεσματικά κρίσιμες και απρόβλεπτες καταστάσεις , όπως αυτή που διανύουμε με την πανδημία του COVID-19.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου ποι οι σχολικές μονάδες τελούν υπό αναστολή, θα παρέχονται υπηρεσίες στα μέλη της σχολικής κοινότητας με τη μορφή της ασύγχρονης εκπαίδευσης, μέσα από τη δημιουργία ηλεκτρονικής τάξης στο οποίο θα αναρτηθεί ενημερωτικό και υποστηρικτικό υλικό προσβάσιμο για τον καθένα. Το link στο e-class της ψυχολόγου είναι: https://eclass.sch.gr/courses/0551588264/

Παράλληλα υπάρχει και δυνατότητα πραγματοποίησης διαδικτυακών συναντήσεων μέσω της πλατφόρμας webex τόσο για τα ενήλικα , όσο και για τα ανήλικα μέλη της σχολικής μονάδας. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των ανήλικων μελών είναι η χορήγηση υπεύθυνης δήλωσης του γονέα ως προς τη συναίνεση του για τη συμβουλευτική υποστήριξη του παιδιού του. Το e-mail όπου μπορείτε να απευθύνεστε στη ψυχολόγο (για τον προγραμματισμό συνάντησης) είναι: gkerasmia@sch.gr και το link για τις διαδικτυακές συναντήσεις στο webex είναι: https://minedu-secondary.webex.com/meet/gkerasmia

Οι ώρες συνεργασίας της ψυχολόγου με το σχολείο μας είναι κάθε Δευτέρα 9:00 πμ. – 13:30 μμ.

Με εκτίμηση

Η Διεύθυνση του σχολείου                                                       Η Ψυχολόγος

Καλημέρα κόσμε!

Καλωσήλθατε στη νέα μας ιστοσελίδα! Περιμένουμε σχόλια για να γίνουμε καλύτεροι, ταχύτεροι και φιλικότεροι για εσάς!!!