Αρχική » 2021 » Απρίλιος

Αρχείο μηνός Απρίλιος 2021

Καλή Ανάσταση & Καλό Πάσχα

GIFs Εικόνες για Καλό Πάσχα.! - eikones top

Το 4ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου σας εύχεται καλές γιορτές

Μαθητικές δυσκολίες

Μαθησιακές δυσκολίες  γράφει η Γκουζή Ερασμία (Ψυχολόγος)
                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε κάποιες μορφές μαθησιακών δυσκολιών και χαρακτηριστικές συμπεριφορές αυτών, τις οποίες αν κάποιος γονέας παρατηρήσει στο παιδί του καλό είναι να παραπεμφθεί στο Κ.Ε.Σ.Υ. της περιοχής, ή σε κάποιον άλλον αρμόδιο φορέα, για αξιολόγηση. Επιπλέον και αν κάποιος εκπαιδευτικός παρατηρήσει σε κάποιον μαθητή ή μαθήτρια κάποιες από αυτές τις συμπεριφορές καλό είναι να επικοινωνήσει τις παρατηρήσεις του με άλλους εκπαιδευτικούς και σε συνεργασία και με τον Ψυχολόγο της σχολικής μονάδας και τον Σύμβουλο Σχολικής Ζωής να τις επικοινωνήσουν στους γονείς του εκάστοτε μαθητή ή μαθήτριας προκειμένου να γίνει η παραπομπή στον αρμόδιο φορέα, εφόσον κριθεί αναγκαία. Αξίζει να σημειωθεί πως δεν αρκεί η εμφάνιση μίας και μόνο συμπεριφοράς για την ύπαρξη κάποιας μορφής
μαθησιακής δυσκολίας, αλλά αυτή μπορεί να αποτελέσει ένδειξη για περαιτέρω διερεύνηση και αξιολόγηση. Αναδεικνύεται στο σημείο αυτό η αξία της συνεργασίας εκπαιδευτικών και γονέων ή κηδεμόνων για την ανίχνευση τέτοιων δυσκολιών και την καλύτερη δυνατή αντιμετώπισή τους στο σχολικό πλαίσιο.

Στην δεύτερη εικόνα παρατηρούμε κάποιες συμπεριφορές που μπορεί να εμφανίσει κάποιο παιδί ως αποτέλεσμα κάποιας μορφής παραμέλησης που έχει λάβει ή λαμβάνει. Η παρατήρηση τέτοιων συμπεριφορών μπορεί να μας βοηθήσει, ενδεικτικά, στην περαιτέρω κατανόηση του μαθητή ή της μαθήτριας, στην ανακάλυψη πιο δημιουργικών τρόπων συμμόρφωσης με τους κανόνες και όχι με την επιβολή τιμωρίας, στην επικοινωνία με τον/την ψυχολόγο της σχολικής μονάδας ή ακόμη και να μας οδηγήσει στην αναφορά κάποιου περιστατικού στις αρμόδιες αρχές. Αξίζει να σημειωθεί πως οι συμπεριφορές
που καταγράφονται μπορεί να είναι ενδεικτικές ενός παραμελημένου παιδιού, αυτό όμως δε σημαίνει πως όλα τα παραμελημένα παιδιά θα εμφανίσουν αντίστοιχες συμπεριφορές, αλλά ούτε και πως αν κάποιο παιδί εμφανίσει κάποιες από αυτές τις συμπεριφορές συνεπάγεται πως έχει παραμεληθεί. Οι συμπεριφορές αυτές μπορεί να είναι ένδειξη πως μπορεί να υπάρχει κάποιου είδους παραμέληση, αλλά είναι απαραίτητη η ύπαρξη και άλλων παραγόντων. Και σε αυτή την περίπτωση κρίνεται αναγκαία η συνεργασία με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας, με τον/την Ψυχολόγο, τον/την Σύμβουλο Σχολικής Ζωής και τη Διεύθυνση του σχολείου.
Ο ρόλος του ψυχολόγου στη σχολική μονάδα είναι να ενημερώνει, να συμβουλεύει και να υποστηρίζει τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Μέλη της σχολικής κοινότητας είναι οι μαθητές, οι γονείς ή/και κηδεμόνες αυτών και οι εκπαιδευτικοί. Τέλος, ρόλος του ψυχολόγου στο σχολείο είναι, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, να ανιχνεύει τις ανάγκες της σχολικής μονάδας και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου να πραγματοποιεί τις κατάλληλες παραπομπές στους αρμόδιους φορείς.

Ιστορικό

Kατηγορίες