Αρχική » 2022 » Σεπτέμβριος

Αρχείο μηνός Σεπτέμβριος 2022

Ενισχυτική διδασκαλία σχ. έτους 2022-23

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2022-23

Η Ενισχυτική Διδασκαλία αρχίζει να λειτουργεί κάθε σχολικό έτος και λήγει με τη λήξη των μαθημάτων και πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Η διάρκεια της διδακτικής ώρας ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά και η διάρκεια του διαλείμματος σε πέντε (05) λεπτά. Η διδασκαλία των μαθημάτων δεν διεξάγεται στις διακοπές και στις αργίες.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας καθορίζεται ως εξής:

Για την πρώτη τάξη Γυμνασίου: τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αρχαία
Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική και δύο (2) ώρες Αγγλικά.
Σύνολο έντεκα (11) ώρες.

– Για την δεύτερη τάξη Γυμνασίου: τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αρχαία
Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική, μία (1) ώρα Χημεία και δύο
(2) ώρες Αγγλικά.

Σύνολο δώδεκα (12) ώρες.

Για την τρίτη τάξη Γυμνασίου: τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αρχαία
Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική, μία (1) ώρα Χημεία και δύο
(2) ώρες Αγγλικά.

Σύνολο δώδεκα (12) ώρες.

Η διεξαγωγή των μαθημάτων θα γίνεται στο 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ από τις 14.45 μμ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:  η προθεσμία υποβολής της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης είναι έως τη ΔΕΥΤΕΡΑ 26/9/2022. Καμία αίτηση δεν μπορεί να γίνει δεκτή εκπρόθεσμα. Κατεβάστε και συμπληρώστε την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση εδώ: Υπόδειγμα_1 αίτησης_δήλωσης μαθημάτων 2022_23

Την συμπληρωμένη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση μπορείτε να μας τη στείλετε είτε ηλεκτρονικά στο mail του σχολείου είτε να μας τη φέρνει ο ίδιος ο μαθητής

Αγιασμός

Τη Δευτέρα 12/9/2022 πραγματοποιήθηκε ο Αγιασμός στο σχολείο μας.

Μπείτε εδώ να δείτε τις σχετικές φωτό…

Ιστορικό

Kατηγορίες